Pri úplne zasklenenej časti domu, pri zimnej záhrade obzvlášť, treba dbať, aby sme obišli letné nadmerné prehriatie, ako aj zabezpečenie čerstvého vzduchu.

Najjednoduchším spôsobom je vetranie ktoré je možné cez ventily alebo čiastočné ventilačné otvory. Pomocou strešného okna aj na priehľadnej streche sa dá vyriešiť vetranie, výmenu vzduchu zabezpečia vetracie ventily na bočnej stene alebo na výškovom bode strešnej konštrukcie.

Strešné vetracie otvory

Strešné okno umiestnené na výškovom bode strechy zimnej záhrady je najefektívnejšie riešenie vetrania. Jedno na priečelí umiestnené výklopné okno zabezpečí prirodzenú cirkuláciu vzhľadom na tepelné a výškové rozdiely a tak zabráni v zimnej záhrade vytvoreniu tepelného vaku. Zároveň sa zníži teplota v miestnosti. Okno má skryté pánty najčastejšie funguje pomocou motora, ale je možné žiadať aj manuálnu verziu.

Vetracie otvory

Zimná záhrada, zástavba terasy, zastrešenie bazéna, alebo integrovanie vetracích otvorov do okien. Tieto konštrukcie na priečelí alebo na streche sú výklopné okná, ktoré zabezpečujú vetranie. Nami používané hliníkové čiastočné vetracie otvory bez tepelného mostu je možné objednať v rozličných farbách. 

Sklá Osvetlenie