Do WG hliníkovej strechy a priečelia sú vhodné integrované halogénové alebo LED svetelné zdroje, zabezpečia náladové alebo tradičné osvetlenie.

Na požiadanie je možné vytvoriť postupne sa zapínajúce osvetlenie s nastaviteľnou intenzitou v rozličných farbách. Je dôležité poznamenať, že osvetlenie je integrované do strešného systému, preto sa vytvára ešte pri výrobe, tak sú profily podľa toho dimenzované. Vytvorené sú pomocou skrytých káblov. Vytvorenie vrtov integrovaných osvetľovacích telies je možné len pred vybudovaním konštrukcie. Neskôr je možné umiestniť len „tradičné” osvetľovacie telesá. Aplikované konštrukcie sú samozrejme vhodné na akékoľvek vonkajšie, tradičné svetelné zdroje aj menšie vrty možno umiestniť dodatočne.

Vetranie Farby a povrchová úprava